top of page

מדברים הכלה - מירי נבון

 סרטון של מירי נבון מנהלת אגף הכלה והשתלבות במשרד החינוך "סיפור קטן על הכלה גדולה"

 
 
bottom of page