top of page
Image by Jordan Madrid

מערכת מצפן

 

מערכת מצפן

מערכת מצפן הינה מערכת חכמה שמרכזת במקום אחד את התכנון, הרישום והניהול של כלל תהליכי הפיתוח המקצועי ומחליפה את כל המערכות הקודמות הקיימות. המערכת תאפשר הן למנהל בית הספר הן למפמ"רים והן למרכזי הפסג"ה לתכנן ולנהל את תהליכי הפיתוח המקצועי על בסיס נתונים. המערכת תגבש המלצות לעובד הוראה על נתיבי התפתחות מקצועיים בהלימה ליעדי המשרד, יעדי בית הספר, תחום ההתמחות ובחירותיו האישיות.

התחברות כמפתח פתרונות למידה         התחברות כמשתלם

סיוע בהתמצאות ובהטמעה.

הצוות שלנו לומד את מערכת מצפן כדי לעזור לכם להתמצא במערכת ולדעת איך להשתמש בה. מוזמנים לקבוע אתנו פגישת הדרכה, כאן בפסג"ה או בבית הספר שלכם.

שאלות ותשובות

מערכת מצפן
25874931_p9.jpg
מילון מונחים
מצגת

מילון מונחים

פתרון למידה = השתלמות

תכנית = מתווה

סל קניות = בחירה מתוך רשימה

קטלוג פתרונות למידה = היצע השתלמויות

שאלות ותשובות

לא מצאתם כאן תשובה לשאלה? 

תשאלו אותנו
Comments (4)

Guest
Oct 19, 2022

איך משלמים למנחה ההשתלמות

פסגה חדרה
פסגה חדרה
Oct 19, 2022
Replying to

מנחים בתהליכים בית ספריים משולמים מתקציב גפן בית ספרי.

מנחים בתהליכים פסגתיים משולמים דרך טלדור, מנהלת השתלמויות.