top of page

נטיעות ושאר ירקות
סדנת טו' בשבט יצירתית עם
AI

סדנת התנסות ורעיונות לפעילויות עם התלמידים, לקראת טו' בשבט עם AI.
בסדנה יצרנו בעזרת הצ'אט של בינג צלחות פירות מעוצבות לטו' בשבט, רהיטים מירקות ומפירות וחידות ביטויים לטו' בשבט.
 
מוזמנים לצפות בהקלטת המפגש ובתוצרי הפעילות
תוצרי הסדנה
bottom of page