top of page

מדברים הכלה - נועה צור

מדברים הכלה- סרטון של נועה צור- ברוש בחשיפה מרגשת על תחושות האחים והאחיות של אנשים עם צרכים מיוחדים "אני האחות הגדולה של אחותי הבכורה"

 
bottom of page