top of page
הדרים-08.jpg

חינוך מיוחד

Children Playing
מספר סידורי 215

ילד פלא - מפגש עם הטבע ככלי לפיתוח כישורי חיים

חיזוק תחושת המסוגלות של המורים לקיים פעילות מקדמת כישורי חיים במרחב החוץ כיתתי.

בהנחיית אורית כשר

להרשמה
high-angle-girl-laying-sofa-with-her-tab
סגור להרשמה

משחק ככלי לפיתוח עצמאות תפקודית באמצעות אייפד

האייפד ככלי עבודה בחינוך המיוחד, הטמעה והדרכת הצוותים החינוכיים לשליטה מתקדמת ופתרון בעיות בשימוש באייפד

חומרים.jpg2.jpg
סגור להרשמה

"מצפן החומרים"- התבוננות אינטגרטיבית על יוצרים בחומרים

השתלמות זו מיועדת ליצור שפה משותפת בין מטפלות בריפוי בעיסוק ובין מטפלות באומנות, להגביר את ההבנות ושיתופי הפעולה והעברת הידע והמיומנויות בין הדיספלינות השונות.

להרשמה
art.jpg
סגור להרשמה

כלים בטיפול קבוצתי באמצעות אמנויות

ההשתלמות מתמקדת בכלים מעשיים שיעמיקו את החשיבה והעשיה הטיפולית בקבוצות בשילוב של תיאוריה מתאימה.

bottom of page