top of page

קהילת מורות מובילות תחום חיים משותפים ומניעת גזענות בגילאי יסודיכיצד נוכל להכשיר את תלמידינו כבר בגילאים צעירים לחיות בחברה מגוונת, מרובת תרבויות, דעות ואמונות?במציאות שבה רווחות תופעות של פלגנות ושיסוי, אנחנו כמורים יכולים, דרך העשייה החינוכית היומיומית בבית הספר, לעודד תלמידים ותלמידות להכיר ולקבל קבוצות אחרות ובה בעת לטפח את זהותם האישית והקבוצתית.

אופן הלמידה: היברידי

14 צפיות
bottom of page