top of page

הכשרת מנחי חקר


השתלמות הכשרת מנחי חקר נותנת כלים, מיומנויות ויכולות הנחיה לצוותים מקצועיים מדיסיפלינות מקצועיות שונות על מנת שאלו יוכלו לעבוד עם הלומדים.ות בהתאמה לעקרונות החקר מחד ובהתנסות מעשית, סדנאית מאידך, ובכך להכין את הלומדים.ות לקראת הלימודים באקדמיה.בהנחיית: עינת שושן רפאלי

אופן הלמידה: מקוון מלא

7 צפיות
bottom of page