top of page

פודקאסט בשירות ההוראה

יצירת פודקאסטים ע"י התלמידים הוא משימה מרגשת ויצירתית, ובעלת ערך רב, שיכול

לשמש מורים בכל מקצועות הלימוד: למידה עצמית, העמקת מחקר, אינטגרציה של החומר ופיתוח שפה אישית ויכולת דיבור, וכן יכול לשמש ככלי הערכה או מחקר חלופיים לתלמידים. מטרת הקורס היא הכרות עם עולם הפודקאסטים, מתן כלים להנחיית יצירת פודקאסטים ושילוב הרדיו הכיתתי כחלק מתוכנית הלימודים בתוך תוכנית הלימודים בכל נושא ובכל כיתה. הקורס בנוי מתוך ניסיון של שנים בהנחיית תלמידים שיוצרים רדיו. למדנו איך לפתח את הסקרנות של התלמידים דרך למידה וחקר עצמאיים, חוש ביקורת, פיתוח קול אישי ויכולת ביטוי.

בהנחיית: גלית פרג ויוני לביא

אופן הלמידה: מקוון מלא
Comments


bottom of page