top of page

טיפול בהתנגדויות


התכנית נועדה לסייע למורות ולמורים בהתמודדות עם המורכבות ההתנהגותית היומיומית של תלמידות ותלמידים וכן של הורים ועמיתים בבית הספר באמצעות מתן כלים יישומיים לפירוק התנגדויות ולשליטה במצבים השונים.


בהנחיית: אביחי בן לאה

אופן הלמידה: היברידי

132 צפיות

Comments


bottom of page