top of page

אימון נוירופלסטיקה


אימון נוירופלסטיקה הינה שיטת אימון נוירו-פיזיולוגית סנסומוטורית, מתמקדת בהפעלה מוטורית מתקנת דרך הקשר בין המוח לתפקודי הגוף והקוגניציה.


האימון שם דגש בבניית בסיס גופני מיטבי כפלטפורמה לפיתוח כישורי חיים והתמודדות עם קשיים (תפקודיים/קוגניטיביים/רגשיים) כגון: קשב וריכוז, לקויות למידה, מסורבלות, התפרצויות זעם, דימוי עצמי נמוך, בעיות חברתיות, דיספרקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה ועוד.


העלאת מודעות המורים לנושא הוויסות החושי והתנועתי ומתן כלים למענה בשגרת היום יום הן בכיתה והן במרחב הבית ספרי יכולים להיות מחוללי שינוי בטווח קצר ובינוני. התוכנית המוצעת תאפשר לכל לומד צמיחה אישית ומקצועית באמצעות הבנה מעמיקה של צרכי וקשיי התלמיד ופתרונות אשר יאפשרו לילדים נקודת זינוק טובה יותר למיצוי הפוטנציאל. תזכו להכשרה מעמיקה, מקיפה ואיכותית בהבנתם של מקורות הליקויים השונים ומתן מענה תנועתי ותחושתי במרחב הבית ספרי


בהנחיית: מיכל כרמי

אופן הלמידה: היברידי

50 צפיות
bottom of page