top of page

נוירופדגוגיה יישומית במערכת החינוך


למורות, גננות, מטפלות וכל מי שמעוניין.ת לדעת איך המוח שלנו לומד ופועל.

נוירופדגוגיה הוא תחום דעת חדש יחסית המשלב ידע ותובנות ממדעי המוח, הפסיכולוגיה והחינוך. מטרתו לפתח עקרונות הוראה-למידה המותאמים לאופן בו לומד המוח האנושי.


הידע הרב שנצבר בהבנת תהליכים מוחיים המעצבים את אישיות האדם ואת האופנים בהם הוא מרגיש, חושב ומתנהג מהווה בסיס עשיר לעיצוב דרכי למידה מגוונות, מותאמות לטבע האנושי ובהתאם לכך גם דינאמיות ופתוחות לחידושים.

נוירופדגוגיה עושה שימוש רב בקשרים שבין רגש,


מוטיבציה, זיכרון ותפיסה לבין למידה ולכן ראוי שנשות חינוך מכל הקשת הפדגוגית, מורות, גננות, סייעות ומטפלות יתוודעו אליה וייחשפו לאפשרויות הרבות הנגזרות ממנה.

נשות חינוך שיקבלו את הרקע המתאים בנוירופדגוגיה יעשירו את ארגז הכלים החינוכי/טיפולי שלהן ויגבירו את תחושת הביטחון המקצועי שלהן בהתמודדות עם אוכלוסיות שונות של תלמידים.


בהנחיית: אורנה חורי

אופן הלמידה: פנים אל פנים

86 צפיות

Comments


bottom of page