top of page

רכזי חינוך לשוני בחמ''ד


מס' פתרון למידה: 225098. במהלך הקורס רכזי החינוך הלשוני בבית הספר היסודי בחמ"ד, ירכשו כלים מעשיים להובלת קהילת מורי העברית בבית ספרם ולהובלת תהליכים מקצועיים.בהנחיית: רונית דייני

מספר פתרון למידה במצפן: 225098

צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפןComments


bottom of page