top of page

הכלה והשתלבות בגן וביסודי


מס' פתרון למידה: 227768.

במסגרת ההשתלמות, תקבלנה המשתלמות את הכלים ליישום ושילוב כלים הנותנים מענה ללקויות בעיבוד חושי בסדר היום של הגן וביה":ס, מסלולים מוטוריים, משחוק והעמקת ההבנה בצרכים הייחודיים הנובעים מלקויות בעיבוד חושי. העמקת ההבנה והפרשנות הניתנת לתגובות התנהגותיות ורגשיות הנובעות מקשיים בעיבוד חושי וכיצד ניתן לתת להם מענה במסגרת הגנית.בהנחיית: דורלי רוזנשטיין

במי ג' בשעה 16:00

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה במצפן: 227768

237 צפיות

Commentaires


bottom of page