top of page

רכזי הכלה והשתלבות שנה ב


פיתוח הזהות האישית של רכזת ההכלה וההשתלבות כמובילת תחום בצוות רכישת ידע והפיכתו למומחיות בתחום במרחב הבית ספרי.


בהנחיית: בלומנפלד חווה

אופן הלמידה: היברידי

5 צפיות
bottom of page