top of page

רכזי הכלה והשתלבות שנה ב' - הכשרה


מס' פתרון למידה: 224826.

פיתוח הזהות האישית של רכזת ההכלה וההשתלבות כמובילת תחום בצוות רכישת ידע והפיכתו למומחיות בתחום במרחב הבית ספרי.
בהנחיית: בלומנפלד חווה ורויטל זורח (054-2108014)

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה במצפן: 224826צפו בסרטון הדרכה, איך להרשם דרך המצפן
bottom of page