top of page

"בשביל המילים" - צמצום פערים בגני הילדים


נתפתח ונעשיר את דרכי הלמידה בתחום השפה, נרחיב יכולת מסוגלות עצמית לשיפור הישגים לימודיים בשפה. כל זאת באמצעות חוויה משחקית חווייתית.


בהנחיית: עינת שושן רפאלי

אופן הלמידה: מקוון מלא

118 צפיות
bottom of page