top of page

למידה חוץ כיתתית - חינוך יער


חינוך יער הוא חינוך הוליסטי בחיק הטבע המתכתב עם פדגוגיה מבוססת משחק. נעשה היכרות עם כלים רעיוניים ומעשיים ונבחן דרך התנסות את השפעתם על העמקת היחסים סביבה, מורה ותלמיד.


בהנחיית: ענת לב ארי

אופן הלמידה: פנים אל פנים

109 צפיות

Comments


bottom of page