top of page

אנגלית - Technology Music and Online


הקורס עוסק בהעצמת המורים לאנגלית לאפשר לתלמידים ללמוד ולהשתמש בשפה האנגלית באופן יעיל ומשמעותית בכיתה ומחוצה לה. הקורס יספק כלים ומיומנויות למורים שבמהלך הקורס יכינו יחידות הוראה שכולל שימוש במוזיקה, כלים טכנולוגים וAI


בהנחיית: האווי גורדן

אופן הלמידה: היברידי

81 צפיות

Comments


bottom of page