top of page

יישומי מחשב בגן הילדיםשימוש בסביבות ובכלים דיגיטליים בגן הילדים:

1. לפרסום מידע, ארגון והפקת אירועים חינוכיים.

2. שיפור תקשורת עם הורים וחיזוק רצף למידה גן-בית.

3. רכישת פרקטיקות הוראה בעשייה החינוכית בגן.

בהנחיית:

אופן הלמידה: פנים אל פנים

14 צפיות
bottom of page