top of page

עבודה עם התנהגויות מאתגרות - השתלמות המשך


התכנית נועדה לסייע למורות ולמורים בהתמודדות עם המורכבות ההתנהגותית היומיומית של תלמידות ותלמידים וכן של הורים ועמיתים בבית הספר באמצעות מתן כלים יישומיים לפירוק התנגדויות ולשליטה במצבים השונים.


בהנחיית: אביחי בן לאה

אופן הלמידה: היברידי

70 צפיות

コメント


bottom of page