top of page

עקרונות בהוראה דיפרנציאלית והעצמת הוראה ולמידה בקרב תלמידים עם קשיי קשב ולקויות למידה


השתלמות מרתקת ויישומית המאפשרת למורה לרכוש פרקטיקה בתחומי לקויות למידה ובתחומים בהם מתקשים תלמידים בכיתה- תחום הלמידה ובתפקודי למידה (התנהגויות למידה).


ההשתלמות מציגה מגוון עצום של אירועי מקרה והדרכים המיטביות להתמודד עימן במרחב הכיתה


בהשתלמות נלמד: התמודדות יעילה יותר עם בעיות משמעת בכיתה שיפור תחושת המסוגלות של המורה בכיתתו העצמת תהליכי למידה בקרב תלמידים קידום הישגי לומד אסטרטגיות להוראה דיפרנציאלית בכיתה אסטרטגיות הוראה מותאמת פרטנית.


בהנחיית: אודליה אקין

אופן הלמידה: היברידי

63 צפיות
bottom of page