top of page

מורה אדם שחקן

מספר פתרון למידה: 224984. המורה בתקופתנו נדרש להיות סוג של "performer" על מנת להתמודד בהצלחה עם "קהל" התלמידים שלו.

בין אם זה מול מצלמה במרחב הווירטואלי אליו התוודענו בתקופה האחרונה ובין אם במרחב הפיזי הפרונטלי המוכר מימי שגרה.

עמידה מול קהל תלמידים דורשת נוכחות אותנטית שכובשת את הלב

הנוכחות מאפשרת הקשבה ותקשורת ואלו בתורן מבססות הכלה, חוסן והעצמה.
בהנחיית: רני אמיר

אופן הלמידה: פנים אל פנים

מספר פתרון למידה: 224984

צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן

Comments


bottom of page