top of page

תפקודים ניהוליים


תפקודים ניהוליים הם תהליכים קוגניטיביים גבוהים הכוללים את היכולת ליזום, לתכנן, לארגן, להציב מטרות, לפתור בעיות, לווסת רגשות ומחשבות ולפקח על ההתנהגות. ההשתלמות מיועדת לצוותי מורים המתמודדים עם מגוון תלמידים בכיתה ההטרוגנית, ואף עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל בעקבות הרפורמה החדשה, אשר להם קשיים בתפקודים ניהוליים, שאיכות חייהם והשתתפותם מושפעים מכך.


בהשתלמות נעסוק בפיתוח חשיבה לגבי צרכים ודרכי והתערבות בקרב ילדים עם קשיים בתפקודים ניהוליים, בניהם תלמידים המאובחנים עם ADHD.

ההשתלמות מיועדת לככל המורים.


בהנחיית: שרית זימן ואורלי דיעי האיש

אופן הלמידה: היברידי

161 צפיות

Comments


bottom of page