שילוב משחוק דיגיטלי בהוראה


בואו להפוך את תהליך הלמידה וההערכה לחווייתי יותר. נלמד להשתמש בכלים דיגיטליים ליצירת משחקי למידה ככלי להקניית נושאים ולהערכת ידע שנרכש. במהלך ההשתלמות ילמדו כלים דיגיטליים מגוונים ליצירת משחקים בתחומי דעת שונים וברמות חשיבה שונות.


בהנחיית: יפורסם בהמשך

מספר סידורי: יפורסם בהמשך

אופן הלמידה: מקוון
* פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים.

43 צפיות