top of page

קהילת מורי מתמטיקה שנה ג' בעיר חדרה - קרן טרמפ - רק למורי חדרה


היכרות עם המשימות המקשרות מתמטיקה וחיי יום יום.למשל בחירות,ספורט, כסף וכו'.נפתור משימות אורייניות מתוך מפתח מתמטי, מאופ, i MAT וכו'.בליווי דיון מתמטי ודידקטי.


בהנחיית: ניצה שיאון

אופן הלמידה: היברידי

9 צפיות
bottom of page