top of page

קהילת מאור - מורי מתמטיקה חט"ב


(ללא מורי חדרה)

תוכנית מאור מיועדת לחטיבת הביניים ומטרתה לפתח מיומנויות של חשיבה מתמטית ויכולת לפתור בעיות שכוללות: אוריינות, חשיבה מתמטית ברמה גבוהה, שאלות לוגיות ומשימות פתוחות.בהנחיית: אונ' חיפה

אופן הלמידה: היברידי

21 צפיות

Comentários


bottom of page