top of page

פיתוח מקצועי לרכזי תקשוב שנה ב' ו ג' בתפקיד


מתן כלים ומיומנויות לרכזי תקשוב בשנתם השנייה והשלישית בתפקיד
בהנחיית: טלי בן דעת

אופן הלמידה: מקוון מלא

7 צפיות
bottom of page