top of page

מוסיקה בשגרת הגן העתידי


מס' פתרון למידה 226604

ההשתלמות תתמקד בתחום המוזיקה בגן. התנסות סדנאית בתכנון הפעילות המוזיקלית, טיוח נקודות מבט רפלקטיביות על הרפרטואר המוזיקלי שנשלב בגן. תהייה התייחסות לאופנים שונים בהם ניתן להעמיק, להעשיר ולהרחיב את העשייה המוזיקלית והחוויה המוזיקלית של הילדים בגן.בהנחיית: רויטל רביב, גלית ארליכמן, נועה וקס, יעל ארנון

אופן הלמידה: פנים אל פנים

מספר פתרון למידה במצפן: 226604

Comments


bottom of page