ללמוד לבד ובקבוצה

כלים לטיפוח לומד עצמאי ותפקודים ניהוליים, עקרונות וכלים להוראה בקבוצות, הגישה הסלוטוגנית- טיפוח מסוגלות ומוטיבציה.

בהנחיית: אורלי אוחיון, ד"ר שי מאמו


מספר סידורי: יפורסם בהמשך


הרשמה מוקדמת למתעניינים


אופן הלמידה: מקוון5 צפיות