לחשוב כמו מנהל


כלים אימוניים לטיפוח תפקודים ניהוליים לתלמידים ולמורים, הערכה לפיתוח והטמעת הפונקציות הניהוליות בכיתה


בהנחיית: אורלי אוחיון וד"ר שי מאמו

מספר סידורי: יפורסם בהמשך

אופן הלמידה: מקוון
18 צפיות