top of page

יעוץ חינוכי - "בקשר לקשר" קידום קשר מיטבי עם הורים


היועצות יחשפו לתכנים שפותחו לעבודה עם צוותים לקידום שותפות חינוכית ולחומרים לעבודה עם הורים/הנהגת הורים לחיזוק הקשר ותקשורת מיטבית כמו הכרות עם מודלים להתמודדות עם קונפליקטים.


לבסוף יחשפו לסוגיות עם הורים גרושים, איך לנהוג במקצועיות וברגישות עם הורים במשבר של גרושין


בהנחיית: שלומית חסיד

אופן הלמידה: היברידי


מסםר פתרון למידה" 217353
191 צפיות

Comments


bottom of page