top of page

זיכרון בסלון

ערב יום השואה התכנסנו בפסג"ה חדרה כדי לשמוע את נעמה בן ברית על סיפור הישרדותו וגבורתו של אביה שברח מגרמניה דרך הפירנאים הצרפתים לספרד ומשם לארץ ישראל.
 

bottom of page