top of page

הצצה לקטלוג הקורסים תשפ"ג

משתלמים יקרים שימו לב! ההשתלמויות נפתחות בהדרגה

ניתן ללחוץ על הקטגוריה פתוח להרשמה כדי לראות אילו השתלמויות נפתחו