top of page

Canva For Education

  • כדי לראות את ההסבר במצב מסך מלא יש ללחוץ על החיצים בצד ימין למטה

  • ליציאה ממצב מסך מלא יש ללחוץ על ESC

  • להגדלת התמונות יש ללחוץ עליהן

bottom of page