קירוב תלמידים לנורמה - צמצום פערים

האתגר הגדול ביותר של מערכת החינוך בישראל

בימים אלו אנו בשיאו של תהליך בירור, חקירה ולמידה על מקומה של הפסג"ה בנושא הקירוב לנורמה (צמצום פערים) בהכשרת מורים ובעלי תפקידים בחינוך, תוך בחינת השירות שעלינו לתת למורי המורים בליווי שלהם ולבתי הספר בהיוועצות על התנליכים הבית ספריים. 

קירוב תלמידים לנורמה (צמצום פערים) הוא האתגר הגדול ביותר של מערכת החינוך בישראל, המדורגת במקומות הגבוהים והשליליים יותר בעולם בנושא הפערים, על-פי דו"ח ה- OECD.

לא הדירוג, אם כי תמונת המצב החברתית שלנו, מחייבת אותנו לפעול כדי לקרב את התלמידים הנמצאים בפער, אל עבר נורמה מוסכמת המאפשרת צמיחה, שגשוג וחיים בכבוד ובמיצוי.

ביתר שאת עתה, כשהקורונה גובה מחירים עצומים מכלל תלמידי ישראל בהיבטים לימודיים, רגשיים וחברתיים, הכשירויות של מורים בתחום צמצום הפערים הכרחיות לאין-ערוך.

מסמך זה כולל רקע תיאורטי רלוונטי לצד עקרונות ומודלים שעשויים לסייע לאנשי חינוך בתהליך קירוב תלמידים בפערים אל עבר הנורמה הרצויה והמוסכמת.

תהליך הפיתוח המקצועי לצמצום פערים מבקש לטפח ולפתח במורים המשתלמים גישות ושיטות לקירוב תלמידים בפערים לנורמה המוסכמת, תוך בחינה של אתגריהם בשטח ומתן מענים מגוונים להם.
הקורס ישמש כמרחב מקצועי דיאלוגי מקדם שבו יחזקו המורים את כשירויותיהם בעבודה עם אוכלוסיות תלמידים מאתגרות בקטגוריות השונות:

התבוננות על אתגריו והתמודדותו של המורה בנושא פערים, שתאפשר לקשר בין תהליך ההכשרה לצרכים בשטח.
גיבוש ושכלול המענים העומדים לרשותנו בצמצום פערים.
התמקדות בשיפור התוצאות והיעדים האישיים.
פיתוח מיומנויות טיפול בהתנגדויות.
הכרה של גישות ושיטות להתמודדות עם התנהגויות שליליות.
למידה מהצלחות, דיון וניתוח בעיות ואתגרים.

unnamed.jpg