* שם המרכז: מרכז פסג''ה חדרה, הבית ללמוד, להתנסות, להשפיע ולשנות.

* שם המנהלת: לאה אבוטבול                                        

* מחוז: חיפה

* הרשויות המזינות: 9 רשויות 


רשויות

מועצות מקומיות

מועצות אזוריות

חדרה

בנימינה גבעת עדה

מ.א. חוף הכרמל

אור עקיבא

זיכרון יעקב

מ.א. מנשה

פרדס חנה כרכור

מ.א. אלונה

חריש

מרכז פסג''ה חדרה מהווה "בית" לקהילת אנשי החינוך.

אנו מציעים מרחבים מגוונים להתפתחות אישית ולמידה מקצועית של עובדי הוראה ושל בתי הספר כארגונים לומדים.

אנו פועלים במארג של קשרי גומלין עם השדה והשותפים למתן מענים רלוונטיים ומשמעותיים, ומזמינים את המורים

 ללמידה התנסותית, חקרנית ופעילה. אנו מאמינים כי למידה הינה אורח חיים ופועלים למעורבות מתמשכת של מורים 

בקבוצות לומדות להתמחות מתמדת וחיזוק המסוגלות לשיפור ההוראה והלמידה של התלמידים.