באגף לפיתוח המקצועי בו אני עובדת אנו עסוקים רבות בחשיבה על המורים והגננות וכיצד לסייע להם להתחיל את שנת הלימודים בהוראה מרחוק.
כחלק מההיערכות חנה הררי ואני בנינו תכנית הדרכה למורי מורים, מדריכים ובעלי תפקידים העוסקים בפיתוח מקצועי של מורים.
התכנית תעסוק בפרקטיקות כמו :
-הנחיית מפגש סינכרוני תוך התייחסות אישית, חברתית ורגשית ללומדים - איך לפתוח את השנה, איך לנהל כיתה מרחוק, איך להגיע לכל התלמידים גם ב zoom.
-כיצד לבנות סילבוס לקורס בלנדד - המשלב סוגי מפגשי מרחוק מתוך שיקולים פדגוגיים.
-איך להעריך מפגש מרחוק, למה עלי לשים לב בעת תכנון המפגש.
-כיצד לנהל למידה עצמית ולמידה שיתופית ב- Moodle.
- איך להעביר את זירת חקר הפרקטיקה ללמידה מרחוק
ועוד...
את המפגשים יעבירו מומחים ללמידה מרחוק.
הלמידה היא בהתאמה אישית ולפי בחירה - למידה עצמית, וובינרים ומודולות קצרות.
וכל זאת...ללא תשלום.
מעל 1300 מורי מורים נרשמו כבר אבל ניתן עדיין להצטרף.
מוזמנים להפיץ למורי מורים שאתם מכירים.
קישור לטופס מיפוי והרשמה ראשונית לתכנית