הנחיות התחברות למודל


http://video.cet.ac.il/VideoDisplay.html?url=%20%20http%3A%2F%2Fvideo.cet.ac.il%2FVideoPlayer.aspx%3FxmlConfigPath%3Dmafilim%2F2014%2FHishtalmut%2Fesber_al_amoodel_1_mdi.xml&width=700px&height=421px

לחצו כדי להכנס למערכת המודל של משרד החינוך
לחצו כדי להכנס למערכת המודל של משרד החינוך