עובדי הוראה יקרים, 
בעקבות הסגר הפסג"ה סגורה. 
ניתן לקבל מענה ממדריכי הפסג"ה או באתר הפייסבוק.
נפתחו תהליכי פיתוח מקצועי בפסג"ה ובבתי הספר. 
הקדימו להירשם .
תהליכי פיתוח מקצועי מחוזיים בתחומי דעת וליבה בלמידה מרחוק

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
מפגשי למידה לעובדי הוראה ומנחים בנושא כלים מקוונים לרישום:
https://sites.google.com/a/pisgah.org.il/home/home/moodle

מעניין לדעת...