הזמנה לכנס 
הארצי השמיני למורים ביד ושם

וידאו של YouTube


וידאו של YouTubehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvVnXR7Qpo0v6HCOIwzkT5iEC7Oky0cXsUAuaMq4SavAO10g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBRPBwJbyyxi8Gv3akXa7Rv4SjR53K_guXYan0f7UXvUW-Vg/viewform


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaB1xwJquMNc2P4Elni4iu6vlR3h5MBGxAbjh3g7pEk-Fi4A/viewform

https://sites.google.com/a/pisgah.org.il/home/home/moodle

מעניין לדעת...